Galerija
 
 
 

Darbs darba grupās par to, kas tiek darīts un var tikt darīts Latvijā globālās/attīstības izglītības jomā: globālā/attīstības izglītība un vispārējā izglītība

Darba grupu vada Ilze Saleniece, GLEN

© nvo.ise-lv.eu