Galerija
 
 
 

Darbs darba grupās par to, kas tiek darīts un var tikt darīts Latvijā globālās/attīstības izglītības jomā: globālā/attīstības izglītība un masu mediji

Darba grupu vada Ansis Bogustovs

© nvo.ise-lv.eu