Galerija
 
 
 

Darbs darba grupās par to, kas tiek darīts un var tikt darīts Latvijā globālās/attīstības izglītības jomā: globālā/attīstības izglītība un augstākā izglītība

Darba grupu vada Visvaldis Valtenbergs,
Vidzemes augstskola

© nvo.ise-lv.eu