Par mums
Kas mēs esam?

Asociācija Izglītība ilgtspējīgai attīstībai (AIIA) ir organizācija, kas izveidota 2007.gadā ar mērķi sekmēt indivīdu un dažādu institūciju izpratni un praktiskās darbības pieredzi par ilgtspējīgas izglītības attīstību Latvijā un pasaulē, veicinot daudzveidīgas aktivitātes reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

AIIA (reģ. nr. 40008119774) kā biedrība reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2007.gada 12.oktobrī.

AIIA uzdevumi ir:

  • zinātnisko aktivitāšu veikšana un atbalstīšana, apzinot ilgtspējīgas attīstības problēmas un ieviešot pētījumu rezultātus izglītībā un ar to saistītās jomās;

  • izglītojošu un informatīvu aktivitāšu izstrāde un īstenošana, dalība valsts un starptautiskos projektos un savstarpējās sadarbības tīklos, sekmējot indivīdu un institūciju zināšanas, izpratni un praktiskās darbības pieredzi;

  • informācijas vākšana un izplatīšana, līdzekļu piesaiste, izdevējdarbība, konferenču, darba grupu, forumu u.c. organizēšana un piedalīšanās, finansiālas, materiālas, intelektuālas u.c. veida palīdzības sniegšana biedriem Institūta izvirzītā mērķa ietvaros.

Asociācija Izglītība ilgtspējīgai attīstībai (AIIA)
Reģ.nr.: 40008119774,
Adrese: Parādes 1-432, Daugavpils, LV-5401
mājas lapa: www.ngo.ise-lv.eu

e-pasts: nvo@ise-lv.eu


© nvo.ise-lv.eu