Aktualitātes
Aicinām iesaistīties projektā „Iespēju karte”

Iespēju karte ir interneta vietne, kur grūtībās nonākušie iedzīvotāji var atrast informāciju par iespējām saņemt atbalstu atbilstoši savām vajadzībām:

  • pirmās nepieciešamības lietas;
  • emocionālu atbalstu un saskarsmi u.c.

Kartē ir iekļauta informācija par pakalpojumiem un atbalsta veidiem, ko piedāvā valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas vai paši iedzīvotāji.

Iespēju kartes adrese internetā www.iespejukarte.lv

Iespēju karte ir Latvijas Bērnu foruma, Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla un Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības ierosināts projekts Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ietvaros.

Projekta mērķis - izmantojot publisko interneta piekļuvi un Iespēju karti, ikviens valsts iedzīvotājs var rast atbildi uz jautājumiem par iespējām (laiku, vietu un citiem nosacījumiem) savā apdzīvotajā vietā vai tās tuvumā:

  • saņemt vajadzīgās pirmās nepieciešamības lietas, emocionālo un krīzes atbalstu,
  • integrēties sabiedrībā,
  • izmantot izglītošanās un apmācību iespējas.

 


© nvo.ise-lv.eu