Aktualitātes
Aicina piedalīties dabas novērošanā!

Tevi aizrauj norises dabā? Vēlies iegūt jaunus paziņas? Varbūt vienkārši vēlies paveikt ko lietderīgu?Tas viss ir iespējams, piedaloties Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā sabiedriskā monitoringa programmā!

Dabas vērošanā tiek aicināts iesaistīties   ikviens, kam interese par dabā notiekošo. Jebkurš  – gan vecs, gan jauns – pirmsskolnieks, skolēns, students, pensionārs, strādājošais jebkurā nozarē, vecāki vai vecvecāki kopā ar bērniem un mazbērniem var piedalīties. 

Lai novērojumus būtu vieglāk veikt un iegūtie dati būtu ticami un salīdzināmi, tiek piedāvāts Jums izmantot zinātnieku sagatavotos vienkāršus metodiskos materiālus. To var paveikt ikviens, iesaistoties dabas vērošanā jeb Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedriskā monitoringa programmā.

Iegūtie dati būs interesanti un noderīgi gan pašiem pētniekiem – katram no mums, gan metodisko materiālu autoriem un dažādu jomu speciālistiem, kā arī vispārizglītojošo skolu zinātniski pētnieciskajiem darbiem.

Aicinām smelties enerģiju uzsākt jaunus un turpināt iesāktos novērojumus dabā!

Inta Soma -Dabas aizsardzības pārvaldes, vecākā speciāliste – projektu vadītāja

Jānis Bušs - sabiedriskā monitoringa koordinators reģionā
tālrunis:29433226; e-pasts: janis.buss@daba.gov.lv


© nvo.ise-lv.eu