Aktualitātes
Jauns vides izglītības projekts "Mācoties no dabas"

Jauns vides izglītības projekts "Mācoties no dabas". Projekta laikā sadarbībā ar partneriem no Lielbritānijas, Nīderlandes, Spānijas, Bulgārijas un Rumānijas meklēs veidus, kā sagatavot skolēnus aktīvai līdzdalībai videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā.

Projekta partneri ir Field Studies Council (Lielbritānija), Bērnu Vides skola (Latvija), Фондация ТАЙМ (Bulgārija), Fokus Eko Center (Rumānija), Veldwerk (Nīderlande), Sterm (Spānija).

Projekts notika 6 valstīs, iesaistot 180 vidējās izglītības iestādes, 600 skolotājus un 7500 skolēnus.

Ko daba mums var iemācīt, ja mēs gribam klausīties? Tas tika noskaidrots projektā "Mācoties no dabas", kura laikā skolas izmantoja āra nodarbības jaunā, netradicionālā veidā un integrēja tās dažādās mācību programmas jomās, tika izstrādāti mācību resursi, kas saista dabu ar ekonomiku, izglītos skolotājus, nostiprinot to prasmes ilgtspējīgas attīstības mācīšanā.

Projekta vadītājs: Richard Dawson, Projekta koordinatore Latvijā: Inese Liepiņa

Projektu atbalsta: ES Mūžizglītības programma Comenius

Papildus informācija atrodama Bērnu Vides skolas mājas lapā un projekta mājas lapā


© nvo.ise-lv.eu