Aktualitātes
pētījums Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām: trīs ES valstu gūtās mācības


Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS nācis klajā ar jaunu pētījumu
“Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām: trīs ES valstu gūtās mācības”,

Tajā skatīta ES un EEZ dalībvalstu konsultatīvo institūciju un imigrantu dialoga platformu pieredze par struktūras izkārtojumu un institucionalizāciju, pārstāvniecību, līderību, iesaistes mērogu rīcībpolitikas procesos, kā arī mijiedarbības veidi.
Pirmajā daļā ir normatīvo regulējumu attiecībā uz konsultatīvajām institūcijām apkopojums, kritēriji un ekspertu sagatavotie ieteikumi. Otrajā daļā - valsts līmeņa konsultatīvās institūcijas Spānijā, Somijā un Īrijā.

Pētījums ir pieejams latviešu, krievu un angļu valodās.

Papildus informācija: http://www.providus.lv/public/27733.html


© nvo.ise-lv.eu