Aktualitātes
AIIA piedalījās TRIALOG Partnership Fair 2013

Norises laiks: 2013. gada 13.-15.marts

Norises vieta: Austrija, Vīne

No 13. līdz 15. martam Vīnē norisinājās TRIALOG organizēts starptautisks partnerību gadatirgus ”TRIALOG Partnership Fair 2013" ar mērķi veicināt informācijas apmaiņu, mācīšanos un partnerību dibināšanu.

Pasākums tika organizēts jau ceturto reizi. Šogad tajā piedalījās vairāk nekā 100 pārstāvji no dažādām Eiropas Savienības nevalstiskajām organizācijām, sadarbības platformām, kā arī no arodbiedrībām, politiskiem dibinājumiem, augstākās izglītības iestādēm un vietējām pašvaldībām, kas darbojas attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. Trīs dienu laikā lielākā daļa no aktivitātēm tika veltīta jaunajam NSA-LA attīstības izglītības un izpratnes veicināšanas (Development Education and Awareness Raising – DEAR) projektu pieteikumu uzsaukumam, kas ir plānots šī gada septembrī.

Latvijā ar mērķi nodrošināt Latvijas nevalstiskajām organizācijām labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai un attīstības izglītībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī darbojas Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS www.lapas.lv), kas apvieno gandrīz 30 organizācijas, starp kurām drīz būs arī AIIA.

Sīkāku informāciju, kā arī pasākuma darba kārtību un plenārsēdes prezentācijas par DEAR projektiem iepriekšējā gadā, par jauno DEAR projektu iespējams iegūt sekojot šai adresei: http://www.trialog.or.at/partnership-fair-2013

AIIA pārstāvēja Inga Belousa© nvo.ise-lv.eu