Izglītība
Latvijas Zaļā punkta vides izglītības materiāli

Skolēnu izglītošanas procesā ļoti liela nozīme ir ciešai Latvijas Zaļā punkta sadarbībai ar skolotājiem. 

Zaļais punkts regulāri organizē vides izglītības seminārus skolotājiem un apgādā tos ar izglītojošiem materiāliem (grāmatām, darba burtnīcām, plakātiem, uzskates materiāliem), kas tiek sastādīti balstoties uz skolotāju rekomendācijām un skolēnu vēlmēm.© nvo.ise-lv.eu