Izglītība
Metodiskais materiāls "Fosforam - stop!'

„Fosforam – stop!” ir izglītība ilgtspējīgai attīstībai praksē!  Šī projekta iecere ir pulcināt kopā kolēģus, lai izplānotu ilgtspējīgas attīstības aktivitātes. Projekts lieliski realizē globālās prioritātes, kas noteiktas ANO Ūdens dzīvības dekādē un Izglītības ilgtspējīgai attīstībai dekādē.

Vides izglītības projekta "Fosforam - stop!" laikā skolēni no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, Krievijas un Polijas pētīja Baltijas jūras eitrofikāciju, izstrādāja priekšlikumus, kā to ierobežot. Projekta ietvaros visās dalībvalstīs notika apmācība skolotājiem, skolēnu akcijas un pētnieciskais darbs.

Projekta ietvaros tika izstrādāta rokasgrāmata. Šī rokasgrāmata ir domāta jebkuram skolotājam. Lai gan tēma pirmām kārtām šķiet saistīta ar dabas zinībām, tā tomēr ir saistīta arī ar sociālajām zinībām, arī valodām, matemātiku un datorzinībām. Būtisks ir arī ekonomiskais aspekts – no mājsaimniecības līdz pat starptautiskam līmenim.

„Fosforam – stop!” Mācīšana un mācīšanās ilgtspējīgai attīstībai – par veļas mazgāšanu, tualetēm un zemūdens ekosistēmām.

 


© nvo.ise-lv.eu