Izglītība
Ilgtspējīgs patēriņš – vecāku un bērnu sadarbība

Biedrības „Risinājumu darbnīca” projekts „Ilgtspējīgs patēriņš – vecāku un bērnu sadarbība”. Projektu finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā.

Projektā izstrādāta vides un patērētājizglītības programma. Šī programma ir instruments, kas ļauj iepazīstināt 5. - 8. klases skolēnus un viņu ģimenes ar vienu no jēdziena „ilgtspēja” aspektiem – ilgtspējīgu patēriņu. Programmā izmantota kritiskās domāšanas metodoloģija, kas īpaši efektīvi ļauj skolēnu iepazīstināt ar ilgtspējas jēdzienu un ilgtspējīgu rīcību sadzīvē.

Programmas stundu aprakstus, izdales materiālus iespējams izmantot: sociālo zinību, dabas zinību, mājturības un tehnoloģiju un klases audzinātāja stundās, interešu izglītības pulciņos,projektu nedēļās, vecāku sapulcēs u.c.

Vides un patērētājizglītības programmas tēmas:

1.tēma - Atkritumi
2.tēma - Pārtika
3.tēma - Enerģijas avoti
4.tēma - Elektroierīces. Seko līdzi patēriņam
5.tēma - Siltums
6.tēma - Alternatīvie enerģijas avoti
7.tēma - Resursu ieguve un ilgtspēja

Piedāvātajā materiālā ir izstrādāts arī programmas īstenošanas plāns (stundu skaits, aktivitātes, resursi)

 


© nvo.ise-lv.eu