Izglītība
homo ecos iesaka

daudz dažādi interesanti materiāli par paradumu maiņu, iespējām dzīvot citādāk, ANO Vides programmas (UNEP) kopā ar citiem sadarbības partneriem sagatavotie pētījumi un citi materiāli.

Papildus informācija: http://www.homoecos.lv/lv/es-iesakam

***


© nvo.ise-lv.eu