Izglītība
Skolu tīkls ilgtspējīgai attīstībai

No 1999. līdz 2000. gadam Bērnu Vides skola sadarbībā ar Britu Dabas pētīšanas centru apvienību (Field Studies Council, FSC) ir realizējuši projektu “Skolu tīkls ilgtspējīgai attīstībai

Šis projekts tika vērsts uz vides izglītības tālāku padziļināšanu Latvijā. Tas piedāvāja piecām pilotskolām sakārtot savu skolu un tās tuvāko apkārtni visos līmeņos (skolas infrastruktūra, apkārtne, saikne ar vietējo sabiedrību, mācību saturs), ievērojot ilgtspējīgas attīstības pincipus. 

Projekta ietvaros notika skolotāju apmācību semināri un konsultācijas, skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritāniju, skolas izstrādāja savus projektus ilgtspējīgas attīstības virzienā. Projekta laikā skolas izstrādāja savus vides izglītības politikas plānus un darbības plānus tās realizēšanai. 

Ilgtspējīgas skolas kritēriji un idejas nodarbībām


© nvo.ise-lv.eu