Izglītība
Grāmata "Gribam ilgtspējīgu attīstību"

Grāmatas autors Elmar Römpczyk ir apkopojis savu plašo internacionālo pieredzi un vēlas piedāvāt ļoti interesantus un konkrētus piemērus Latvijas valstiskā sektora un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem ar mērķi atbalstīt Latviju līdz šim uzsāktajā ilgtspējīgas attīstības procesā.

Grāmata "Gribam ilgtspējīgu attīstību" īsumā izskaidro starptautisko izpratni par ilgtspēju, atspoguļojot  dažadu kultūru pieredzi. Tajā atklāts, ka demokrātiskas attiecības starp valsti un pilsonisko sabiedrību ir nepieciešamas, lai stabilizētu ilgtspējīgu attīstību.

Šīs grāmatas mērķauditorija ir studenti, vidusskolu, koledžu un ģimnāziju audzēkņi, ministriju un iestāžu darbinieki, kas darbojas ekonomikas, sociālo jautājumu, vides un attīstības jomās, kā arī nevalstisko organizāciju aktīvisti, žurnālisti un Latvijas tālākajā attīstībā ieinteresēta plašāka publika.


© nvo.ise-lv.eu