Izglītība
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas uzdevumā asoc.prof. Roberta Ķīļa vadītā ekspertu grupa izstrādā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (LIAS).

Pēc apstiprināšanas Saeimā, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija kļūs par valsts galveno plānošanas instrumentu ar likuma spēku. Visi tuvākas un tālākas nākotnes stratēģiskās plānošanas un attīstības dokumenti tiks veidoti saskaņā ar šīs stratēģijas noteiktajiem virzieniem un prioritātēm.

Saeimā apstiprinātā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (2010.g. jūnijs)

"Latvija 2030" piedāvā  iepazīties ar stratēģijas veidošanas procesā veiktajiem pētījumiem, kā arī idejas ilgtspējīgas attīstības jautājumu risināšanā. Ilgtspējas ceļvedis sniedz ieskatu, kas ir ilgtspējīga attīstība un dzīvesveids, un ko katrs no mums var darīt, lai pasaule turpinātu būt patīkama dzīvesvieta gan mums pašiem, gan nākamajām paaudzēm.


© nvo.ise-lv.eu