Izglītība
Patērētāju izglītība

Tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar patērētāju izglītību, dažādām tendencēm, dod ieskatu “Kāpēc” un “Kā” mācīt, “Kam” mācīt, “Ko” tieši vajadzētu zināt, kā arī “Kur” mācīties, ja ir radusies interese.

Pieejama informācija un dažādi resursi,kas veidoti ar mērķi, lai:  
- veicinātu
patērētāju izglītību visos izglītības līmeņos – formālajā, neformālajā un ikdienas mācīšanās līmenī,
- palīdzētu apzināties un saprast patērētāju tiesības gan vietējā, gan Eiropas līmenī, 
- piedāvātu mācību palīglīdzekļus un nodarbību plānus
 (bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem) dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, izglītības iestādēm, 
- veicinātu patērētāju patstāvīgu ikdienas mācīšanos.

Tiek sniegts ieskats arī galvenajos ar ilgtspējīga patēriņa modeļiem saistītajos terminos un koncepcijās:
Ilgtspējīga attīstība
Ilgtspējīgas attīstības definīcija
Ilgtspējība praksē

 


© nvo.ise-lv.eu