Izglītība
COMENIUS projekts "Neformālās mācīšanās iedvesma skolas izglītībā" (INSPIRE)

Galvenais Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas COMENIUS projekta "Neformālās mācīšanās iedvesma skolas izglītībā" (INSPIRE) mērķis ir radīt sinerģiju un saites starp ārpusskolas mācīšanās vietām un formālo mācīšanos, tādējādi uzlabojot Eiropas skolēnu zināšanu bāzi par jautājumiem, kas attiecas uz izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

Projekta ietvaros tika izveidots un aprobēts pilnīgi jaunu materiālu kopums, ko skolotāji var izmantot darbā ar skolēniem gan skolā, gan ārpusskolas vietās apgūstot tādas tēmas kā atjaunojamā enerģija, efektīva enerģijas izmantošana un klimata problēmas.

Visi projekta gaitā tapušie materiāli interesentiem ir pieejami lejupielādei projekta mājas lapā četrās valodās (latviešu, angļu, vācu un poļu):http://www.inspire-project.eu/start.html

Materiāli var būt īpaši noderīgi dabaszinātņu skolotājiem, skolotāju izglītotājiem un ārpusskolas vietu darbiniekiem, kuri vēlas rast iedvesmu pašlaik ļoti aktuālās enerģijas tematikas pasniegšanā. 


© nvo.ise-lv.eu