Izglītība
Metodiskais materiālu krājums "Es pasaulē, pasaule ap mani"

Metodiskais materiālu krājums "Es pasaulē, pasaule ap mani: pedagoģisks materiāls pamatzināšanu apguvei par kolonizāciju, rasismu, godīgo tirdzniecību un globālo tirgu" ļauj paraudzīties uz ikdienā sastopamām parādībām no cita skatu punkta.  

Apkopojot materiālus, mērķis bija aicināt uz sarunu par to, kā uztveram sevi pasaulē – visdažādākajās attiecībās un jomās. Globalizācijas un brīvības rezultātā arī Latvijā sabiedrība kļūst arvien daudzveidīgāka, tāpat kā ēdienkarte, intereses un gaume. Ikviens cilvēks ir neatkārtojams indivīds, taču mums ir dota iespēja pasniegt roku, iejusties otra situācijā, spert pirmo soli uz savstarpēju izpratni.


© nvo.ise-lv.eu