Izglītība
Projekta "Skolas darbojas globāli" īstenošana Latvijā

Lai dotu iespēju skolotājiem un skolēniem paraudzīties uz ģeogrāfijas un ekonomikas faktiem, izmantojot interaktīvas metodes, vairākas NVO - projekta vadošās organizācijas - Welthaus der Diözese Graz-Seckau, Welthaus Linz, Welthaus Klagenfurt, Welthaus Wien (Austrija) un partneri - Humanitas (Slovēnija), Artemisszió *Foundation * (Ungārija) un nodibinājums "MīTi" 2007. gada sākumā uzsākušas Eiropas Komisijas atbalstīta projekta "Skolas darbojas globāli" īstenošanu Latvijā. Projekts turpinās līdz 2010. gada 30.janvārim.

Projekts sagatavots, lai dotu iespēju pedagoģijas studentiem, skolotājiem un skolēniem iegūt pamatzināšanas attīstības izglītībā un metodes, kas izmantojamas ģeogrāfijas, ekonomikas un klases stundās, kā arī projektu nedēļu laikā skolā.

Projektā "Skolas darbojas globāli" izmantoti piemēri no tirdzniecības ar lauksaimniecības produktiem, - cukuru, banāniem un rīsiem, lai ilustrētu savstarpējās sakarības starp ziemeļiem (galvenokārt Eiropas valstīm) un dienvidiem (attīstības valstīm Āfrikā, Āzijā un Dienvidamerikā).

 Tiek piedāvāti latviski tulkoti metodiskie materiāli skolotājiem - ievads attīstības izglītībā:

Globalizācijas barometrs 
Agroidentitātes salāti  
Pasaules spēle  
Pasaule uz brokastu galda 

 

 

 


© nvo.ise-lv.eu