Izglītība
Valsts institūcijas

Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā.

Vides ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības nozarē, kas ietver vides aizsardzību, dabas aizsardzību, dabas resursu saglabāšanas un racionālas izmantošanas, hidrometeoroloģijas un zemes dzīļu izmantošanas apakšnozares.  Vides ministrijas mājas lapā pieejami dokumenti, kas regulē ilgtspējīgas attīstības procesus Latvijā. 

Vides ministrijai pakļautās institūcijas:

Vides zinātnes un izglītības padome (VZIP) - koordinējoša un konsultatīva starpnozaru institūcija, kuras lēmumiem ir ieteikuma raksturs vides zinātnes un izglītības attīstības jomā. Padomes funkcijas: apzināt un efektīvi risināt problēmas, kas saistītas ar vides zinātni un izglītību, kā arī izglītību ilgtspējīgai attīstībai. 

Vides projekti. Skolotājiem, skolēniem un ikvienam interesentam noderīgi interneta resursi un dažādi informatīvie materiāli par klimata pārmaiņām.© nvo.ise-lv.eu