Izglītība
Nevalstiskās organizācijas

Zemes draugi Latvijā apvieno vides aizsardzības organizācijas, to atbalsta grupas un individuālos atbalstītājus, kas strādā vides interešu aizstāvības, sabiedrības līdzdalības veicināšanas, kā arī vides izglītības un informācijas jomās. Latvijas Zemes Draugi ir pilnvērtīga Eiropas un Pasaules Zemes Draugu biedrorganizācija, pārstāvot to kampaņas un aktivitātes Latvijā, kā arī līdzdarbojoties to starptautiskajās iniciatīvās. Biedrības mājas lapā atrodamas publikācijas, audio un video resursi par visaktuālākajiem vides un sociālajiem jautājumiem.

Biedrības homo ecos: mērķis ir radīt sociālu kustību, kuras dalībnieki ne vien emocionāli atbalsta videi draudzīgas idejas, bet arī praktizē dzīvesveidu, kas nenodara kaitējumu videi un cilvēkam.Lai to sasniegtu, biedrība homo ecos: īsteno vairākas darbības programmas, rīko sociālās kampaņas un aicina ar savu padomu dalīties arī Tevi.

Biedrības “Ilgspējīgas Attīstības aģentūra” mērķi ir ilgtspējīgas attīstības pamatnostādņu ieviešana, ilgtspējīgas attīstības popularizēšana Latvijā, organizāciju, kuras darbojas ilgtspējīgas attīstīstības virzienā, savstarpējās komunikācijas uzlabošana un optimizēšana, informatīvu kampaņu un ilgtspējības idejas popularizēšanas pasākumu rīkošana, ilgtspējīgas attīstības projektu konsultēšana un vadība, pētnieciskā un izglītojošā darbība.

Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS) dibināta 2004. gada 17. jūnijā un apvieno 28 organizācijas, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības sfērā. Attīstības izglītībai raksturīgs ieguldījums nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas attīstības jomā caur izglītību, kas balstīta cilvēktiesību, sociālās atbildības, dzimumu vienlīdzības, piederības pasaulei vērtībās. LAPAS projekta "Pasaules dienas" ietvaros realizēja aktivitāti Jaunie Tūkstošgades attīstības mērķu eksperti, kuras rezultātā tika izveidota elektroniskā grāmata "TAM gatavi?".   

Vides Izglītības fonds "Par sakoptu Latviju"  

Latvijas Zaļais punkts ir pasaules Zaļo punktu apvienības, kurā apvienojušies 30 valstu pārstāvji, "Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l." (PRO Europe) biedrs. Skolēnu izglītošanas procesā ļoti liela nozīme ir ciešai LZP sadarbībai ar skolotājiem. 

Vides izglītotāju asociācija ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno vides izglītības interesentus.Asociācija pulcina domubiedrus, kuri jūt vajadzību izglītot sabiedrību par vidi, ļaujot tai iesaistīties praktiskā vides aizsardzībā, nodrošinot tiešu pieredzi par apkārtējo pasauli.

Ikviens interesents var izmantot sabiedriskās vides aizsardzības organizācijas„Zaļā brīvība” vides bibliotēku, kur var atrast plašu informāciju par vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību.© nvo.ise-lv.eu