Izglītība
Starptautiskās saites

Global Action Plan International ir starptautisks organizāciju tīklojums, kas darbojas ar kopīgu mērķi: iedrošināt un palīdzēt cilvēkiem dzīvot arvien ilgtspējīgāk, kā galveno izvirzot - izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

Zemes Harta ir rezultāts desmit gadus ilgušam vispasaules starpkultūru dialogam par kopīgiem mērķiem un vērtībām. Zemes Hartas projekts aizsākās kā Apvienoto Nāciju iniciatīva, taču to turpināja un noslēdza globāla pilsoniskās sabiedrības iniciatīva. Zemes Harta ir ētisku pamatprincipu deklarācija, kuras mērķis ir 21. gadsimta sabiedrība, kurā valda taisnīgums, ilgtspējība un miers. Zemes Hartas galvenais mērķis ir pāreja uz ilgtspējīgu dzīvesveidu un ilgtspējīgu cilvēces attīstību. 

Zemes hartas virtuālā bibliotēka (angļu val). 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija© nvo.ise-lv.eu