Projekti
Kopā mēs varam vairāk

2013.gada janvārī Valmieras Valsts ģimnāzijā (L.Paegles ielā 40, Valmierā) notika otrais Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas 1.2. „Jauniešu iniciatīvas” projekta „Kopā mēs varam vairāk” 3 dienu seminārs  Vidzemes jauniešiem.

Semināra ietvaros 20 jaunieši no Cēsu, Valmieras, Limbažu, Smiltenes un Gulbenes skolām prezentēs savus mājas darbus, darbosies grupās un diskutēs par jauniešu līdzdalības iespējām sabiedrībā notiekošajos procesos.

Pirmais seminārs notika 2012.gada 26.-28.oktobrī Raunas novadā.

 

 

Projekts:„Kopā mēs varam vairāk” 

Projekta ilgums:01.09.2012.-31.01.2013.
Projekta mērķis: veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu un Eiropas dimensijas apzināšanos, informatīvajos semināros un plānošanas pasākumos meklējot reālas iespējas jauniešu līdzdalībai dažādu problēmjautājumu risināšanā.
Finansētājs:Eiropas Savienības neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā”

Projekta uzdevumi:

1) nodrošināt regulāras projekta darba grupas tikšanās;

2) apzināt 20 dalībniekus no Vidzemes skolām;

3) noorganizēt divus 3 dienu seminārus, kuros, izmantojot neformālās izglītības metodes, tiktu apzināti veiksmīgie prakses piemēri un jauniešu līdzdalības iespējas;

4) popularizēt iegūto pieredzi un jauniešu līdzdalības iespējas savās dzīves vietās;

Projekta galvenās aktivitātes:

1. Darba grupas tikšanās
2. Informācijas izplatīšana
3. Semināri Vidzemes jauniešiem - divi 3 dienu semināri (oktobrī) un decembrī vai janvārī. Norise: ledus laušanas un komandas veidošanas aktivitātes, grupu darbs, aktīvā lekcijas, diskusijas, vides studijas, prezentācijas. Semināros tiks pieaicināti arī eksperti.
4. Publicitātes pasākumi
5. Projekta aktivitāšu izvērtējums un ilgtspējības pasākumi

 


© nvo.ise-lv.eu